Nieuwe zorgverzekering afsluiten

ingevoerd op 23-11-2013

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

Als u een geschikte zorgverzekering heeft gevonden, is het belangrijk om vóór het afsluiten van de verzekering te letten op de volgende punten.
• Lees en vergelijk altijd de polisvoorwaarden voordat u de polis afsluit
In de polis staan zowel uw rechten en plichten als die van de zorgverzekeraar. Ook staat in de polisvoorwaarden de vergoeding die u krijgt als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat bij een polis met gecontracteerde zorg (zie ”Wat voor basisverzekering wil ik?). Er kunnen polisvoorwaarden zijn die de polis onaantrekkelijk voor u maken. De meeste polisvoorwaarden zijn te downloaden via de website van de zorgverzekeraar, maar u kunt ook de zorgverzekeraar bellen en vragen of ze u de polisvoorwaarden willen opsturen. Mocht u nog vragen hebben of bestaat er nog onduidelijkheid, kunt u de zorgverzekeraar bellen.

• Ga na wie de (achterliggende) zorgverzekeraar is
Soms valt op het eerste gezicht moeilijk te achterhalen of je van doen hebt met een tussenpersoon of zorgverzekeraar. Een tussenpersoon verkoopt een zorgverzekering namens een zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden staat wie de ‘echte’ zorgverzekeraar is (de zogenaamde risicodrager). De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de zorg. En voor klachten over de (uitvoering van de) zorgverzekering moet u ook bij de zorgverzekeraar zijn.

• Koop op afstand
Veel mensen sluiten hun verzekering af via internet. Wanneer consument en verkoper elkaar niet zien, zoals via internet, is er volgens de wet sprake van koop op afstand. Bij koop op afstand heeft u na het afsluiten van de (basis of aanvullende) verzekering recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u binnen 14 dagen de zorgverzekering alsnog kosteloos en zonder reden kunt opzeggen. De verzekeraar mag geen boete in rekening brengen als u alsnog afziet van het sluiten van een verzekering bij deze verzekeraar. De 14 dagen bedenktijd geldt niet als u een zorgverzekering via een kantoor van de zorgverzekeraar heeft gesloten.
Laat uw licht schijnen Laat uw licht schijnen