Artrose: minder pijn en makkelijker bewegen door internetprogramma

ingevoerd op 4-5-2014

Artrose: minder pijn en makkelijker bewegen door internetprogramma

Patiënten met artrose aan hun knie of heup hebben minder pijn na een internetprogramma om meer te bewegen. En wandelen, fietsen en boodschappen doen gaan daarna aanmerkelijk beter. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Daniël Bossen 9 mei promoveert aan Tilburg University.
Patiënten beleven artrose als slijtage in hun gewrichten. Ze hebben veel pijn als ze bewegen, waardoor ze geneigd zijn dit steeds minder te gaan doen. Zo komen ze in een vicieuze cirkel terecht waarin de artrose en de gevolgen ervan alleen maar erger worden. De precieze oorzaak van artrose is nog steeds niet achterhaald. Wel is inmiddels duidelijk dat de artroseklachten door matig intensief bewegen kunnen afnemen. Het door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) ontwikkelde internetprogramma ‘Artrose in beweging’ (Join2move) blijkt mensen met artrose weer in beweging te brengen en de pijn te verminderen.

Traplopen en fietsen
Na drie maanden functioneren ze beter in het dagelijkse leven. Activiteiten zoals traplopen, hurken, wandelen en boodschappen doen zijn gemakkelijker geworden en ze hebben minder pijn. Van de patiënten die het programma volgen heeft 44% na drie maanden minder last van de artrose, in de controlegroep is dat slechts 7%. De deelnemers aan het programma blijken na een jaar meer te bewegen dan de controlegroep. Pijn en dagelijks functioneren blijven na een jaar op het verbeterde niveau, maar het verschil is niet significant met de controlegroep.

Bewegen met pijn
NIVEL-onderzoeker Daniël Bossen: “Het programma maakt artrosepatiënten ervan bewust dat ze ondanks de pijn toch meer kunnen bewegen, bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Dat verergert de artrose niet. Ze hebben het gevoel dat het beter gaat, ze merken dat ze minder pijn hebben en ervaren minder belemmeringen in hun dagelijkse leven. Het programma werkt ook als een stok achter de deur om regelmatig te bewegen.”

Gebruik website
Niet alle deelnemers volgen het programma even trouw, de helft bezoekt de website niet regelmatig of vult nietalle opdrachten in. Bossen: “Bepaalde mensen hebben meer baat bij persoonlijke begeleiding, voor hen is zo’n internetprogramma niet geschikt. Maar er zijn er ook die veel van zo’n website oppikken zonder werkelijk het programma te volgen. Voor hen werkt het niet om wekelijks aan de hand genomen te worden via een website. Zij volgen toch het advies op om meer te gaan bewegen, maar doen dat op hun eigen manier.”

Onderzoek
Voor het onderzoek naar de effectiviteit werd een groep van 100 patiënten met artrose aan knie en heup die 9 weken lang het internetprogramma ‘Artrose in beweging’ volgden, vergeleken met een even grote controlegroep die het programma niet volgde. Er werd een meting gedaan aan het begin, na drie maanden en na een jaar.

De website www.artroseinbeweging.nl blijft bestaan en is vrij te gebruiken door mensen met artrose. Om het gebruik van de website te optimaliseren zet het NIVEL het project voort met begeleiding door een aantal fysiotherapeuten.

Aanvullende informatie bij dit bericht ...
Plaatsingsdatum:
Auteur:
Bron:
Geplaatst door:
2 mei 2014 om 12:00
Nivel
Nivel