Olijfolie beschermt tegen fijn stof, visolie niet.

ingevoerd op 10-12-2015

Olijfolie beschermt tegen fijn stof, visolie niet 

Olijfolie beschermt het endotheel tegen de schade berokkend door het inademen van fijn stof. In een Amerikaanse studie lieten onderzoekers mannen en vrouwen een gecontroleerde hoeveelheid fijn stof inademen. Die procedure verlaagde de soepelheid van de bloedvatwanden het meest bij deelnemers die visolie of placebo hadden gekregen, maar het minst bij deelnemers die olijfolie hadden ingenomen.

Olijfolie had ook op een bloedstollingsfactor en endotheline-1 een gunstige uitwerking. Endotheline-1 is een krachtige ’vasoconstrictor’, een stof die de bloedvaten doet samentrekken. Fijn stof verhoogde lichtjes de bloeddruk bij alle deelnemers.

De deelnemers hadden gedurende vier weken een supplement met 3 gram olijfolie of visolie genomen. Tijdens de testprocedure moesten ze gedurende twee uren in een kamer zitten waarin fijnstofconcentraties heerste die overeenkomen met het fijnstofniveau in Chapel Hill, North Carolina. De soepelheid van de bloedvaten werd geschat aan de hand van flow-mediated dilation.

Hogere concentraties aan fijn stof kunnen acute hartklachten uitlokken, zeker bij patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Andere studies suggereren dat fijnstofpieken in de lucht parallel lopen met endotheeldisfunctie en bloeddrukverhoging.

Uit verleden studies is gebleken dat suppletie van olijfolie en visolie endotheelfunctie kunnen verbeteren. Resultaten met olijfolie zijn vooralsnog erg duidelijk, terwijl visolie eerder twijfelachtige resultaten heeft geboekt. De auteurs geven bovendien vijf studies op die aangeven dat er geen relatie is tussen EPA of DHA in het bloed, en de soepelheid van de bloedvaten.

 

Referentie
Environ Health Perspect. November 2015